ŠKVARO, ĎAKUJEME
Michal Škvarka patril k vôbec prvým hráčom, ktorí boli v roku 2006 ubytovaní na Akadémii MŠK Žilina v Strážove.

Svojou lojálnosou k šošonom sa stal dušou kabíny na dlhé obdobie, ako kapitán zdvihol nad hlavu majstrovský pohár a aj preto ho môžeme zaradi nielen medzi najžiarivejšie "produkty" Akadémie MŠK, ale aj medzi novodobé ikony klubu.

My sme s ním pred odchodom nahrali rozlúčkový rozhovor, v ktorom hovorí o vzájomnom vzahu s MŠK.