Stanovisko MŠK k zákazu umelých trávnikov
MŠK Žilina

Nová Smernica o infraštruktúre štadiónov 2022, ktorú schválil Slovenský futbalový zväz, znamená, že od sezóny 2022/2023 budú musieť hrať mužstvá I. a II. ligy iba na prírodných povrchoch.

Prinášame vám preto stanovisko MŠK Žilina, ktoré prináša obšírnejší pohľad na problematiku a najmä logické argumenty.

stanovisko MŠK: logické nie


MŠK Žilina považuje rozhodnutie o zákaze používať umelé trávniky v oboch najvyšších súťažiach dospelých za neakceptovateľné.

Klub využíva umelý povrch terajšej generácie v Strážove na tréningové účely už od roku 2008. Mládežnícke družstvá odohrajú drvivú väčšinu zápasov doma a aj u súperov na umelých povrchoch. Viac ako 80% tréningových jednotiek sa uskutočňuje na umelých povrchoch. Od inštalácie umelého povrchu na hlavnom štadióne (máj 2016) trénujú a hrajú obe družstvá dospelých na umelej tráve.

Jedine v letnom období absolvuje "A"-mužstvo pred zápasmi u súperov dve až tri tréningové jednotky na prírodnej tráve. Intenzívne využívanie umelých povrchov nezavinilo zvýšenie počtu zranení spôsobených povrchom, skôr naopak! V našich klimatických podmienkach je nevyhnutné, aby sa v záujme zachovania kvality tréningov, založenom najmä na práci s loptou, v období od polovice novembra do konca marca, realizoval na vyhrievanom umelom povrchu. Inštaláciou umelého povrchu na hlavnom štadióne sme dosiahli jeho celoročné efektívne využitie pre tréningový proces U16, U17, U19, "B"-tím a "A"-mužstvo. Všetky tieto mužstvá okrem tréningu hrajú na hlavnom štadióne aj svoje domáce majstrovské zápasy.

Zákaz používania umelého povrchu si vyžiada, za predpokladu udržania rovnakých podmienok na tréningy a zápasy, ďalší areál s umelou vyhrievanou trávou, ktorý bude spĺňať licenčné kritériá pre II. ligu dospelých. Udržanie kvality prírodnej trávy nedovoľuje hrať v našich podmienkach dvom mužstvám dospelých dve rôzne súťaže na jednom prírodnom povrchu.

Základným princípom práce s našimi dorasteneckými družstvami je zásada, aby mali približne rovnaké podmienky na tréning, regeneráciu, stravovanie, technické zabezpečenie (trvalý monitoring tréningov a zápasov), ubytovanie a metodický dohľad ako "A"-mužstvo. Toto nebude možné po platnosti zákazu realizovať.

MŠK Žilina nemá finančné prostriedky na výstavbu a prevádzku ďašieho areálu, ako je terajší hlavný štadión, ktorý by bol navyše výrazne menej vyťažený. Tým pádom nebudeme vedieť zabezpečiť rovnakú kvalitu tréningového procesu a nebudeme môcť hrať druhú ligu dospelých, ktorá je principiálnou podmienkou adaptácie mladých hráčov do dospelého futbalu.

Paradoxom je, že v rámci súťaží UEFA je možné používať umelé trávniky vo všetkých súťažiach okrem finále Ligy majstrov, resp. finále Európskej ligy. Z asociácií UEFA platí obmedzenie iba na 1. a 2. ligu v Anglicku, ale neplatí pre finale Anglického pohára. V Anglicku však príjmy umožňujú klubom vymieňať prírodný koberec dva až trikrát do roka.

Je absurdné, že nová smernica obmedzuje podiel umelých vlákien aj pri použití hybridných povrchov na približne 10%. Trávnik na novom trnavskom štadióne obsahuje približne 30% umelých vlákien a kritériá SFZ nespĺňa ani trávnik Juventusu Turín alebo ďaších šestnástich štadiónov Premier League!

Zákaz používať umelý povrch považujeme za rozhodnutie, ktoré je tendenčné a namierené proti pokračovaniu stratégie MŠK Žilina.