Návštevný poriadok

Návštevný poriadok športového podujatia na Štadióne MŠK Žilina, a.s.


Futbalový klub MŠK Žilina, a.s., so sídlom ul. Športová 9, Žilina, IČO 364 19 320 vydáva podľa zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Návštevný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie") organizované klubom MŠK Žilina, a.s., v športovom zariadení futbalový štadión, ul. Športová ulica 9. 010 01 Žilina (ďalej len „športové zariadenie").

Účelom Návštevného poriadku športového podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené.

Návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.NÁVŠTEVNÝ PORIADOK (SK)

VISITING RULES (ENG)